การประมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

การประมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำ ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี) ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง นางสาวทินประภา แสงศักดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารเทพบิดร โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

 

 

scp01

images

head3-5

20130115100250

header1000 02

2013080150708

sahavicha

thumb-7A93 53CE7EAE

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

Copyright © 2015. All Rights Reserved.