ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน เป็นตัวแทนศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์ Covid-19 ผลจากการตรวจประเมิน ทางโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ได้ดำเนินการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่างดี ปฏิบัติตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

scp01

images

head3-5

20130115100250

header1000 02

2013080150708

sahavicha

thumb-7A93 53CE7EAE

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

Copyright © 2015. All Rights Reserved.