ประชุมผู้ประกอบการรถตู้รับส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมผู้ประกอบการรถตู้รับส่งนักเรียนเกี่ยวกับมาตรการดูแลนักเรียนในเรื่องความสะอาดบนรถรับส่ง การดูแลความสะอาดบริเวณที่จอดรถ การจัดที่นั่งให้ห่างกันระหว่างนักเรียนหญิงและชาย การตรวจเช็คจำนวนนักเรียน และจัดให้มีอุปกรณ์ประจำรถตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19

 

 

scp01

images

head3-5

20130115100250

header1000 02

2013080150708

sahavicha

thumb-7A93 53CE7EAE

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

Copyright © 2015. All Rights Reserved.